No4419模特尹甜甜户外阳光下白色轻透上衣配性感内裤秀翘臀诱惑写真72P尹甜甜秀人网

No4419模特尹甜甜户外阳光下白色轻透上衣配性感内裤秀翘臀诱惑写真72P尹甜甜秀人网

一小儿腿痈,脓清作呕,疮口不敛,肝肾二脉洪数,此因禀肾水不足,而肝火为患,用六味地黄丸以补肾,九味芦一小儿手患疮,作呕流涎,面色痿黄,余谓脾气虚寒,遂用六君、干姜、木香而呕止;又用补中益气汤而涎止,不一小儿疮痛作呕,手足并冷,此因痛而胃气复伤也,用六君、干姜、藿香,痛呕顿止,又用异功散加升麻、柴胡而一小儿面患疮作呕,手足并冷,面赤作痛,此胃经热毒所致,先用仙方活命饮而痛止,又用清热消毒散而疮愈。 一小儿因饮食停滞,发热患痔,大便不利,肿痛寒热,不时发搐,此脾气伤而肝乘之也,先用保和丸末二钱,以柴胡、山栀汤调服,食消搐止;又用四味肥儿丸,数服而愈。

后服斑蝥等药,恶症蜂起,手足并冷,用参附汤二剂、六君、姜、桂四剂,乃朝用益气汤,夕用异功散而愈。 此心肝二经气血俱虚也,先用补心汤、安神丸,虚症寻愈;再用八珍汤、托里散,肌肉渐生;却用地黄丸而疮口敛。

盖以毒攻毒,理势自然,毒既内中,非此不去,但病去即止,便与调补,可保无虞,不宜确服耳。 母肝火生风者,先用加味小柴胡汤,次用加味逍遥散加漏芦、天麻。

若津液不足,虚烦不得卧者,活人酸枣仁汤。当急令人随患处,遍吮毒血,各聚一处,砭出之,急服活命饮。

若初伤时,不遽用收敛疮口之药,则无此患也。下后发热者,阴血伤也,用四物加参、术、牡丹皮。

如寒热而痛,邪在表也,用人参败毒散。疮陷伏,温酒化下。

Leave a Reply